Ing. Vladimír Novotný

Překlady a tlumočení

Kontakt

Ing. Vladimír Novotný
Telefon: 571 419 367
Mobil: 606 733 287
E-mail: vladimir.novotny@centrum.cz

Kontaktní doba:
Po - Ne 8:00 – 22:00 hod.

Adresa: Krátká 368, 755 01 Vsetín

IČ 13634267, nejsem plátce DPH.
Zápis v registru živnostenského podnikání: MěÚ Vsetín pod čj. OŽÚVS/3505/2015/3.
Jmenování soudním tlumočníkem ze dne 4. 5. 1990 pod č. j. Spr. 2205/90 ukončeno na vlastní žádost 11/2020.